Ett kluster av maneter

ETT KLUSTER AV MANETER

artist book

Text och fotografi; Camilla Ericson och Caroline Taracci Nilsson

Fotografierna är tagna vid besök på

Danske Skaldyrscenter med manetforskare Lene Friis Mœller

Omslag, bildred. och grafisk form; Alva Willemark

Musik; Vårt Solsystem mastrad av David Svedmyr

Tryck; Digaloo, Sverige 2016

Projektbidrag som möjliggjort framställande av bok; Konstnärsnämnden

 

Musik; soundcloud.com

 

 

Ett Kluster av maneter

by Caroline Taracci Nilsson and Camilla Ericson

is beside poetry written in dialog, a visit in

jellyfish scientist Lene Friis Møllers lab,

a soundpiece with underwater music by

Our Solarsystem and design by Alva Willemark.

The project was made possible with support

from Konstnärsnämnden.

Release 28/10 2016 Galleri Marie.